Detaljerad beskrivning

En januaridag 2015 grundades VildaKidz tillsammans av mig, Anna, och min man Stefan. En allmännyttig ideell förening i Norrbotten, dit alla barn är välkomna, behövande som icke behövande. Men det handlar framför allt om att skapa en meningsfull fritid där utsatta barn och unga prioriteras.

Varför valde då jag och min man att låta VildaKidz bli verklighet? Jo, enligt Rädda Barnens årsrapport 2014, lever 8 procent av barn i Norrbotten under svåra ekonomiska omständigheter. Tittar man på Luleå kommuns siffror så hamnar vi på vissa områden på 20% som lever i utsatthet – den siffran är hög och många mår dåligt! Man har kommit fram till att kommuner och orter som arbetar medvetet och samordnat med insatser för att förebygga och minska den ekonomiska utsattheten och dess konsekvenser för barn, medför mycket positiva effekter. När vi såg det enorma behovet som finns i samhället kunde vi inte blunda, vi vill hjälpa dessa barn och ungdomar så gott vi kan.

Kolla in mer info på www.facebook.com/vildakidz www.vildakidz.se eller på insta

Öppet året runt

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Adress:
Rökvägen 24
Luleå, Luleå, Norrbottens län, 97342 Lule
Telefon:
Visa telefonnummer+46767755068
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet