Detaljerad beskrivning

Scouterna ger barn, ungdomar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid full av äventyr och gemenskap.

Vad är Scouterna?
Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

Scouterna är mer aktuella än någonsin och samlar unga som vill utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en plats. I Scouterna är alla lika mycket värda.Telefon: 08-568 432 00

måndag 9.30–11.30
13.30-16.00
tisdag–fredag 9.00–16.00

Scouternas kansli ligger i Örnsberg.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Övrig viktig information: Scouting passar på många sätt bra för barn med särskilda behov. Vi utgår från den lilla gruppen där var och en får synas och delta efter förmåga, vi är i naturen, vi lär oss genom att göra och använder symboler och ceremonier för att skapa trygghet och förutsägbarhet. Ibland behövs ändå extra stöd. Scoutens familj ansvarar själv för tillhandahållande av de extra resurser som ibland behövs. Kontakta kommunen för att se vilket stöd som ges för att kunna delta i fritidsverksamhet. Anhöriga, assistenter och annan extra hjälp är självklart välkomna att följa med och delta gratis för att underlätta för dig som behöver särskilt stöd. Kapaciteten och resurserna varierar från kår till kår, så för dig med särskilda behov kan det vara en god idé att höra av sig till den lokala kåren och fråga hur läget ser ut.

Adress:
Instrumentvägen 19
Stockholm
Stockholms län, 12612
Telefon:
Visa telefonnummer08-568 432 00
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet