Parasportförbundet Gävleborg

Detaljerad beskrivning

Skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna få delta i en motions- och idrottsverksamhet efter förmåga, förutsättningar och intresse.

Utöka antalet utövare av bredd- och tävlingsidrott.

Ge möjlighet till tävlingstillfällen på lokal-, distrikts-, nationell och internationell nivå.

Rekrytera, utbilda och fortbilda ideella ledare och funktionärer.

verka för en utveckling av en allsidig och tillgänglig verksamhet genom samarbete med skolor, habilitering, rehabilitering, handikapporganisationer  och idrottsrörelsen.

Kontorstider: 08.00-16.00

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Adress:
Hällåsen 606
Söderhamn, Söderhamn, Gävleborgs län, 826 27
Telefon:
Visa telefonnummer070 682 22 43
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet