Detaljerad beskrivning

Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.
Scoutmetoden består av sju pusselbitar: Scoutlag och scoutlöfte, Patrullsystemet, Learning by Doing, Stödjande och lyssnande ledarskap, Lokalt och globalt samhällsengagemang, Symboliskt ramverk, Friluftsliv


Vi har avdelningsmöten på vardagskvällar.

Påarps gamla skola

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Kontaktperson: Per-Olof Norén

Ålder: 7-100

Priser: 375kr per termin

Att ta med sig till aktiviteten: Oömma kläder och kläder efter väder

Adress:
Mullbärsgatan 2
Scoutlokalen
Påarp, Helsingborg, Skåne län, 25351
Telefon:
Visa telefonnummer0730 628849
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet