Lekgrupp för barn och ungdom med NPF

Detaljerad beskrivning

Hej! Vi som driver den här hemsidan är föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Vi bedriver en ideell lekgrupp sedan år 2015, vars syfte är att erbjuda barn med NPF (diagnoser som ADHD, ADD, autismspektrum-tillstånd, språkstörning och tourettes syndrom) olika fritidsaktiviteter i Sverige. Vi riktar oss mot åldrarna 1-18 år, och syskon till barn med NPF är lika välkomna som barnet med diagnos.

Lekgruppen fungerar så att en förälder ansöker om gratis medlemsskap på Facebook via gruppen "Tillsammans -Lekgrupp för barn och ungdom med NPF". Sedan kommer vi hänvisa er till närmaste admin/förälder som anordnar lekträffar i respektive område. Via Facebook kan man också som förälder kalla andra till privata träffar, beroende på det enskilda barnets behov och förutsättningar.

Vi är redan över 2000 medlemmar så behovet är stort av en sådan här verksamhet. Våra lekträffar osar kärlek och gemenskap, och leder till att vi bygger kontaktnät med andra familjer med NPF över Sverige. Varmt välkomna!

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Kontaktperson: Lisa Edvinsson och Jill Dahlström

Ålder: Målgruppen är barn 1-18 år med NPF eller förmodad sådan.

Priser: Oftast är lekträffarna gratis. Ibland är kostnaden subventionerad och ibland får man dela lika på en hyreskostnad. Vi strävar alltid efter att hålla nere kostnader, och att välja platser och lokaler som inte innebär någon kostnad.

Att ta med sig till aktiviteten: Vi admins kallar till gruppevenemang i landskapen, staden där vi bor. I evenemanget skriver vi vad man kan tänka på att ta med sig till olika aktiviteter.

Övrig viktig information: Är du också förälder och har barn med särskilda behov inom npf-spektrum? Lekgruppen söker ständigt fler admins. Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss. Lekgruppen kan ge nya vänner och bekantskaper livet ut, det har den gett oss.