Detaljerad beskrivning


Vi startade Kung Över Livet 2012 och är föräldrar till barn, ungdomar och unga vuxna
som har olika NPF-diagnoser. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Personer med NPF diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som ADHD, ADD,
Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi och dyskalkyli m.fl. blir
ofta misstrodda och felbemötta. Ofta får de/vi inte den hjälp de/vi behöver i skolan, på
arbetsplatser som ung vuxen och vuxen. Detta leder till ett utanförskap och inte så
sällan leder det till att dessa barn, unga och vuxna blir ”hemmasittare”.

Alla behöver få rätt stöd!
Föräldrar, pedagoger, ledare i olika verksamheter behöver kunskap och redskap för att kunna stötta barnen, de unga vuxna och vuxna med NPF-diagnoser, så att alla ska kunna få en hanterbar situation. En självkänsla och självklar plats vårt samhälle.

Vill DU vara med och påverka? Alla kan göra något.

Vår vision:
Uppmärksamma omvärlden om dessa diagnoser, öka kunskapen, förståelsen och acceptansen
i samhället.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej