Detaljerad beskrivning

Danderyds kulturskola har verksamhet i dans, bild/form, teater och musik. Verksamheten har som målsättning att integrera ämnena med varandra och ge eleverna möjlighet att utveckla nya uttryckssätt. Orkestrar, körer och våra olika ensembler utgör en viktig del av verksamheten. Till sin hjälp har eleverna tillgång till våra lärare som är utbildade pedagoger och specialister inom sina ämnesområden.

Kulturskolan har cirka 1200 elever som deltar i vår undervisning på sin fritid, men betydligt fler möter Kulturskolan i den utåtriktade verksamheten. Dessutom är det drygt 880 elever i årskurs 1 och 2 som
får undervisning i musik- och rytmik av kulturskolans lärare. Vi genomför cirka 80 föreställningar och konserter per år, varav en stor del äger rum på skolorna runt om i kommunen.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Kontaktperson: Anders Stengård

Adress:
Noragårdsvägen 27
Danderyd, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer073-807 00 95
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet