Detaljerad beskrivning

Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.
Alla människor har lika värde.

Det innebär att:

Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.
Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.
Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.
Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Adress:

Tranås, Jönköpings län
Telefon:
Visa telefonnummer0140-105 18 eller 076-840 24 52
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet