Eksjö kommun/Socialförvaltningen

Detaljerad beskrivning

Socialt stöd & Omsorg Eksjö kommun/Socialförvaltning

Av olika skäl kan människor någon gång behöva stöd i sitt dagliga liv. Det kan handla om vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionshinder. Det kan också röra sig om råd och stöd för den som är orolig för sin egen - eller andras - barn, ungdomar, vuxnas - sociala situation. Här har kommunen ett omfattande ansvar.

Du som behöver stöd har rätt att känna trygghet och bemötas med respekt.

Eksjö kommun/Socialförvaltningen har ett allmänt fritidsutbud för personer med funktionsnedsättning tex. bowling, gymträning, handikappridning, musikgupper,show och dansgrupp spinninggrupp, simgrupper, innebandygrupp,sommarverksamhet resor/läger.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Kontaktperson: Peter Swahn

Adress:
Norra Storgatan 29 B
Infocenter
Eksjö, Jönköpings län
Telefon:
Visa telefonnummer070-335 59 12
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet