Detaljerad beskrivning

DHB Västra – Ideell funktionshindersförening
Föreningen vänder sig till familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning och barn med ytterligare tilläggshandikapp. Inom målgruppen förekommer olika grader och varianter av funktionsnedsättning så som autism, ADHD, down syndrom, rörelsehinder, asperger, utvecklingsstörning m.fl. Kommunikationshandikappet är dock det primära och dominerande.
Vi anordnar teckenspråkskurser, föräldrakonferenser, teckenspråkiga; familjeaktiviteter, sommarläger, samt barn- och ungdomsläger. På lägret kommer barnen att tillbringa veckan med likasinnade vänner som kommunicerar på samma språk - teckenspråket! Vi har teckenspråkskunniga barnledare som gör massor av olika och roliga aktiviteter med dem.
Under tiden får föräldrarna gå på teckenspråkskurs. Många av våra barn har teckenspråket som sitt modersmål och detta får de genom föräldrarna som lär dem. Det är helt avgörande för barnens kommunikation och vidareutveckling och deras framtid att ha en fungerande kommunikation.
Det är genom föräldrarna som barnen får ett språk att kunna kommunicera på. Får inte barnen en fungerande kommunikation är det lätt att känna sig otrygg och ger utanförskap och frustration samt att det påverkar deras uppväxt, utveckling och framtid. Barnens teckenspråkskunskaper ligger inte på samhällets ansvar utan på föräldrarnas. Det är dem som skall lära barnen deras modersmål – ett språk som föräldrarna inte kan.
Det är oerhört viktigt att familjerna träffar andra i liknande situation, föräldrar får erfarenhetsutbyte gällande val av skola, rehabilitering, hjälpmedel, delar med sig av kunskap och ger råd och tips om vardagsproblem som kan uppstå. Barnen får träffa andra att identifiera sig med och kunna känna att de ej är ensamma om sin funktionsnedsättning och det är viktigt att träffas då många barn går integrerade i vanliga skolor och träffar inte varandra till vardags.
Vi bevakar också beslutsfattare inom kommun, landsting, myndigheter, skolväsendet m. fl. för att våra barn skall få en så bra, utvecklande framtid som möjligt på lika villkor.


Vårt kansli ligger i föreningsgården Hörnet, storgatan 7 i Vänersborg. Ni är varmt välkomna på ett besök under dagtid.
Vill ni nå oss per telefon så ring 0521-696 10.

Vårt upptagningsområde är Hallands-, Jönköpings- och Västra Götalands län.

Adress:
DHB Västra
Storgatan 7
Vänersborg, Västra Götalands län, 462 36
Telefon:
Visa telefonnummer0761636311
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet