Attention Stockholms län

Detaljerad beskrivning

Attention Stockholms län
Arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver.

I Stockholms län finns elva lokala Attentionföreningar som tillsammans har ca 4000 betalande medlemmar.
Attention Stockholms län är en del av Riksförbundet Attention.

På Attention Stockholms läns webbplats hittar du information om de lokala föreningarna.

Samtliga lokalföreningar samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har.

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Kontaktperson: Karina Braun

Ålder: 15-100

Adress:
Wennerbergsgatan 1, Stockholm, Sverige
Stockholms stad, Stockholms län
Telefon:
Visa telefonnummer08-410 885 60
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet