Detaljerad beskrivning

Askims Sjöscoutkår grundades 1964 och tillhör Göteborgs distrikt av Scouterna. Vi håller för det mesta till i kårens stuga, vackert belägen längst in i Askimsviken, innanför Hovås småbåtshamn.

Vi är idag c:a 150 medlemmar fördelade på 7-8 avdelningar och en av Göteborgs större scoutkårer. Verksamheten innefattar såväl land- som sjöscoutprogram, för sjöverksamheten äger kåren ett flertal båtar. Under terminerna träffas scouterna en gång i veckan, på våren har vi kårhajk, dvs övernattning en helg för hela kåren i en stuga i skogen, och på sommaren har vi en veckas läger någonstans utefter kusten.

Kåren är öppen för alla från 8 år och uppåt. Allt arbete sker ideellt och förutsätter engagemang från alla scouter, ledare och föräldrar. Kåren har idag kö till samtliga ålderklasser. Vill man ansöka om plats för sina barn kan man lista sig på kårens kölista.

Vid Hovås båthamn

Adress:
Hovås Fasanstig 14
Västra Göteborg, Göteborg, Västra Götalands län, 436 50
Telefon:
Visa telefonnummer-
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet