Detaljerad beskrivning

Scouterna i Hässleholm vill vara en förebild och arbeta för att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid med friluftsupplevelser som väcker känsla för naturen och skapa ett samhällsengagemang för sig själv och andra. Vi vill hjälpa dem samverka och utvecklas, såväl individuellt som i patruller genom scoutmetoden, förmedla kunskap och ansvar för vår miljö samt verka för att konventionerna om barns och mänskliga rättigheter efterlevs. Vi välkomnar hela familjen i våra aktiviteter.

Länken nedan visar var scoutgården ligger.
https://goo.gl/maps/ujDi2NE7CH52

Ytterligare Information

Pluspolarkort: Nej

Adress:

Hässleholm, Hässleholm, Skåne län
webbplats:
Besök webbplats
Kontakta Verksamhet