filter

2 Resultat

Föreläsning: Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning.
För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, med funktionsnedsättning.

Föreläsning: Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning
Rosenlund
Tideliusgatan 12 Stockholms stad, Stockholms län

Vi erbjuder regelbundet träffar för ungdomar och vuxna med NPF, samt för närstående!

Attention Stockholm
Wennerbergsgatan 1 Stockholms stad, Stockholms län, 11258
Samarbetspartners:Kommuner logos