filter

1 Resultat

Föreläsning: Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning.
För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, med funktionsnedsättning.

Föreläsning: Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning
Rosenlund
Tideliusgatan 12 Stockholms stad, Stockholms län
Samarbetspartners:Kommuner logos