Allmänna villkor

 

§1 Allmänna villkor

Föreningen Fritidsinfo org nr 802497-8911 (nedan kallat fritidsinfo/fritidsinfo.se) är en ideell förening utan vinstintresse.

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och Föreningen Fritidsinfo (”Fritidsinfo”), org nr 802497-8911, och gäller beställd tjänst och drift av FritidsInfo.se (”Tjänsten”).

Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.

Tjänsten innebär att Kund hyr in sig på Tjänsten för tillgång till dess funktionalitet.

Dessa allmänna villkor reglerar även avtalet mellan slutanvändaren/besökaren och Genom fritidsinfo.se. Genom besök på webbplatsen godkänner ni våra användarvillkor. Dessa villkor gäller för alla registrerade verksamheter, användare, besökare eller andra på något vis interagerar med fritidsinfo.se


Föreningens ändamål

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen verkar för ett samhälle där alla har möjlighet att leva ett kul och meningsfullt liv. Där alla får uppleva gemenskap och utvecklas som människa. Att inspirera och inspireras.

Föreningen driver och förvaltar samhällsnyttiga utvecklingsprojekt med fokus på personer med funktionsnedsättning. Fritidsinfo.se är en av våra tjänster.

Föreningen verkar för att främja kompetensutveckling inom fritidsområdet.  

Föreningens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sverige.

 

§2) Förklaring av begrepp och roller

Kund – den verksamhet, förening, kommun, eller annan organisation som tillhandahåller aktiviteter, evenemang, erbjudanden eller annan information som publiceras

Evenemang - evenemang som Kund publicerar i kalendern

Besökare/användare - den som söker, köper, interagerar på fritidsinfo

Tjänsten- Fritidsinfo.se som tillhandahåller hemsida och tjänsten.

Fritidsinfo.se är en unik söktjänst som kopplar samman människor som aktivt söker spännande fritidsaktiviteter med verksamheter som delar vår vision.

Med Fritidsinfo.se når ni nya och befintliga intressenter med er verksamhet, evenemang och erbjudanden på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Fritidsinfo.se gör utbudet av aktiviteter i Sverige tillgängligt på en central plats för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna att hitta och delta på olika aktiviteter. Utifrån just sina förutsättningar, oavsett funktionsförmåga.

Webbtjänsten är tillgänglig via webbläsaren och mobila enheter.

Fritidsinfo.se välkomnar föreningar, kommun och landsting som erbjuder fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.


§3 Ansvar

Fritidsinfo.se förmedlar information om fritidsaktiviteter. Fritidsinfo ansvarar inte för kunds informations validitet, kvalitet eller korrekthet på något vis. Både kund och användare är bunden enligt detta avtal. Fritidsinfo ansvarar ej för skada som tjänsten kan orsaka Kund eller Användare. Fritidsinfo ansvarar ej för ev förlust, kostnader eller annat som indirekt kan ske vid användandet av Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls som den är och utvecklas kontinueligt för att på bästa sätt möta Kundens och Användarens behov och önskemål.

Kund ansvarar för all kontakt mellan er och Användaren.  

Det är ej tillåtet att:

  • Publicera eller länka till information om: Pornografi, vapen, alkohol, tobak, droger, Warez/fildelning eller läkemedel.
  • Vi tillåter inte av oss definierat trakasserier eller annat som kan skada våra kunder eller besökare.
  • Vi äger rätten att när som helst stänga av en användare eller Kund utan kompensation. Vi för om möjligt en dialog med respektive innan avstängning.


§4 Att bli Kund

Kund beställer tjänsten via beställningssidan och betalar via kort. Vid godkänd betalning skapas ett konto för inloggning. Giltig och uppdaterad information måste anges. Uppfylls inte detta ses det som överträdelse av de allmänna villkoren och kan resultera i uppsägning. Kund är själv ansvarig att bibehålla användaruppgifter på ett säkert sätt. Användaruppgifter får ej lämnas ut till tredje person och är personliga. Vid misstanke om att användaruppgifter ”läckt ut” kontakta Fritidsinfo snarast för nya.


5§ Ändringar av villkor

Fritidsinfo äger rätten att när som helst vid behov ändra dessa allmänna villkor.  


§6 Annan information

Om webbplatsen

Vi vill att Fritidsinfo ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare, vi garanterar funktionalitet i senaste versionen av: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome och Safari.

Äldre webbläsare visar samma innehåll, men kan se lite annorlunda ut.

Standarder

Fritidsinfo bygger på internationella och nationella rekommendationer för tillgänglig webb så lång som det varit möjligt.

Webbplatsen är "Responsiv" vilket innebär att den anpassar sig efter storlek på skärm och mobila enheter. Fritidsnätet använder sig bla av Bootstrap framework och HTML5. 

Synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättringar på Fritidsnätet. Har du synpunkter eller förslag på förbättring kontakta oss gärna på support@fritidsinfo.se


Cookies/kakor

Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besökaren webbplats med s.k. cookies, eller kakor som det heter på svenska, ska få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används. Det finns dock ännu inga riktlinjer som i detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS)rekommenderar däremot att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare. Genom att besöka webbplatsen godkänner du/ni att kakor används. 


Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av kakor; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I kakan står då senaste besöksdatum. Om du inte samtycker till att kakor används kan du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Hur vi använder kakor

Vi använder oss av kakor för att kunna analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att en kaka inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator.


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Informationen som genereras av en kaka genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärderadin användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information tilltredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du inte samtycker till användningen av kakor kan du neka detta genom att följa anvisningarna som beskrivs under rubriken "Om du inte samtycker till att kakor används" ovan. Våra sociala medier och andra webbplatser. Vi använder oss av Facebook och vi har en länk till Facebook startsidan. Denna sida ligger på en extern plats som vi inte råder över och vi kan därför inte svara för de kakor som används där. Det kan också förekomma länkar till andra sidor som vi hänvisar till, t.ex. i våra nyheter. Inte heller till dessa sidor råder vi över.


Kontakta oss

Om ni har några frågor gällande dessa villkor, vänligen kontakta oss på support@fritidsinfo.se

Varmt välkommen till Fritidsinfo.se